TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 290-297)

Lomber dejeneratif spondilolistezis: tanı ve tedavi

Turgut Akgül 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.46
Görüntüleme: 846
 - 
İndirme : 943

Lomber dejeneratif spondilolistezis, yapısal defekt olmamasına rağmen omurlarda kayma meydana gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle L4-5 seviyesinde, nadir olarak komşu segmentlerde oluşur. Dejeneratif lomber spondilolisteziste, patolojiler intervertebral disk ve faset eklem dejenerasyonu ile başlar. Klinik olarak hastalar, asemptomatik olabilecekleri gibi, şiddeti değişken olarak mekanik bel ağrısı, nörolojik klaudikasyonlar ve inkontinans sorunları ile başvurabilirler. Tanıda, standart radyografilerin yanında, bilgisayarlı tomografi, miyelografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir. Minimal invaziv olması ve yumuşak doku komponentleri daha iyi göstermesi açısından, manyetik rezonans ilk tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemidir. Tüm dejeneratif spondilolistezis olgularının %10–15 kadarı cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Özellikle nörolojik klaudikasyonu ve vesikorektal sorunları olan hastaların %83 kadar büyük bir kısmında, tedavi edilmedikleri takdirde mevcut sorunlarında ilerleme olmaktadır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında; dekompresyon, dekompresyon ile füzyon, füzyon tercihleri içinde posterolateral ve interbody füzyon (TLIF, PLIF ve ALIF) seçenekleri yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler : dejeneratif hastalık, lomber; omurlararası disk dejenerasyonu; tanı; tedavi