TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 298-304)

Bel ağrısının önemli bir sebebi: lomber disk hernisi

Seçkin Sarı 1, Mehmet Aydoğan 2

1 Memorial Hizmet Hastanesi, Bahçelievler, İstanbul
2 Bosphorus Spine Center, Nişantaşı Ortopedi Merkezi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.47
Görüntüleme: 790
 - 
İndirme : 1946

Lomber disk hernisi, toplumda sık görülen ve iş gücü kaybına neden olan bel ağrısı nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Fıtıklaşan nükleusun etkilediği sinir köküne bağlı radiküler semptomlar verir. Lomber disk hernisi tanısı, radyolojik tetkiklerle desteklenen klinik semptomlar ve bulgular ışığında konur. Erken dönemde cerrahi tedavi sonuçları konservatif tedaviye göre belirgin olarak üstünse de, geç dönemde olumlu sonuçlar birbirine yaklaşır. Cerrahi veya konservatif tedavi seçenekleri, her hasta için irdelenmeli ve hastaya en uygun tedavi yöntemi bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler : lomber disk hernisi; bel ağrısı; diskektomi