TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 4     (Sayfalar: 323-340)

Bel ağrılı kişilerde lomber bölge benign, primer malign ve metastatik omurga tümörleri nasıl ayırt edilir, tanı ve tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?

Önder Ofluoğlu 1, Seyit Ali Gümüştaş 2

1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
2 Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Rehabilitasyon Hastanesi, Trabzon

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.51
Görüntüleme: 471
 - 
İndirme : 316

Bel ağrısına yol açan lomber bölge patolojilerinin sadece %1`ini primer ya da metastatik tümörler oluşturmaktadır. Bu oran düşük görülmekle birlikte, gerek bel ağrısının toplumdaki sıklığının oldukça yüksek olması gerekse bel ağrısı etiyolojisinde yer alan en ciddi ve önemli nedenin malignite olması nedeniyle, birçok tümör olgusunun başlangıçta `nonspesifik bel ağrısı` tanısı ile sonuçlanacağı aşikârdır. Bu nedenle, bel ağrısı ile başvuran birçok hastada, klinik tablodan görüntüleme yöntemlerine kadar, ayırıcı tanıda hangi özelliklerin omurgada neoplastik süreçleri akla getirmesi gerektiğinin bilinmesi, hayati önem taşımaktadır. Çünkü, sorunun bir maligniteden kaynaklanma olasılığı gündeme geldiğinde, tanı aşamasından tedaviye kadar tüm yaklaşımın tümör yönetimi prensiplerine bağlı olarak devam etmesi gerekecektir. Bu aşamada doğru tanı ve tedavi yaklaşımlarının uygulanması, birçok hastada morbidite ve mortaliteyi önemli oranda azaltabilecektir. Bu derlemede, bel ağrısı ayırıcı tanısında sık görülen primer benign ve malign kemik tümörlerinin ve metastatik lezyonların tanısı ve yönetimi ana hatlarıyla aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : bel ağrısı; tümör; ayırıcı tanı; tedavi