TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 355-362)

Diyabetik ayak yaralarında ölçme, değerlendirme, sınıflama

Akın Savaş Toklu 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.54
Görüntüleme: 147
 - 
İndirme : 258

Diyabetik ayak yaralarında ilgili parametrelerin ölçümü, değerlendirilmesi ve sınıflandırılması; olgunun değerlendirilmesi, uygulanacak tedaviye karar verme ve tedavi sonuçlarının izlenmesi, prognoz konusunda tahminlerde bulunma, klinik çalışmalarda karşılaştırmaya olanak tanıması açısından önemlidir. Ölçüm ve sınıflamanın net, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir, tekrarlanabilir ve objektif olması, seçilen yöntemin geçerliliği ve yaygın olarak kullanılması için gereklidir. Yapılan ölçümleri ve sınıflamaya esas teşkil eden faktörleri; yaranın boyutları, yara yatağının durumu, yaranın lokalizasyonu, ayağın dolaşımı, enfeksiyon varlığı ve nöropati olarak sıralayabiliriz. Yara boyutlarının ölçümü için basit kolay uygulanabilir yöntemlerin yanında, maliyeti yüksek, kompleks sistemler de mevcuttur. Diyabetik ayak sınıflaması ile ilgili olarak, günümüze kadar, ele alınan parametrelerde farklılıklar içeren birkaç farklı sistem kullanılmıştır. Bunlardan en çok bilinen ve kullanılan, sadece yara derinliği ve gangren varlığının değerlendirildiği Wagner sınıflandırması iken; iskemi ve enfeksiyon varlığı da eklenerek oluşturulan Teksas Üniversitesi San Antonio (UTSA) sınıflandırması, nöropatinin varlığı eklenerek oluşturulan PEDIS sınıflandırması, yara yüzey alanının eklenmesiyle oluşturulan S(AD) SAD sınıflandırması, bu sınıflandırmanın sadeleştirilmesi ve yara lokalizasyonun da eklenmesiyle oluşturulan SINBAD sınıflandırması, kullanıma girmiştir. Bu sınıflandırmalar, diyabetik ayak merkezlerinde ortak bir dil kullanımını sağlamış ve bazı klinik çalışmalarda yöntem olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; yaralanmalar; sınıflandırma