TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 363-376)

Diyabetik ayakta görüntüleme

Z. Gamze Kılıçoğlu 1, Önder İ. Kılıçoğlu 2

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.55
Görüntüleme: 136
 - 
İndirme : 190

Diyabetik ayakta görüntüleme yöntemleri, anatomik deformasyonun evrelemesini, düzeyini ve enfeksiyon varlığını araştırmaya yönelik olarak kullanılır. Direkt grafiler, temel ve en yaygın inceleme yöntemidir; ancak, yumuşak doku çözünürlüğünün yüksekliği ve anatomik ayrıntıları göstermedeki becerisi nedeniyle, manyetik rezonans görüntüleme (MR) giderek daha sık kullanılmaktadır.

Görüntülemedeki en önemli amaç, nöroartropati ve enfeksiyonun ayırımıdır. Nöroartropati, öncelikle kemikte sinyal ve şekil değişiklikleri, periartiküler değişiklikler ve deformite ile seyrederken; enfeksiyon, genellikle bir kallus veya ülser ile ilişkili olarak eklem ve yumuşak doku ağırlıklı tutuluma neden olur. MR görüntüleme ile, ayrıca nekrotik kemik fragmanları ile abse ve fistül traktuslarının saptanması da önemlidir. Kemik ve eklem değişiklikleri yanında cilt ve kas dokusundaki sinyal değişiklikleri de diabetin nadir komplikasyonlarına ait bulguları gösterebilir.

Anahtar Kelimeler : diabetik ayak; osteomiyelit; görüntüleme; Charcot ayağı; MR