TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 377-386)

Diyabetik ayakta endovasküler tedavi

Burçak Gümüş 1

1 Başkent Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.56
Görüntüleme: 141
 - 
İndirme : 151

Gelişen teknoloji ve artan tecrübe ile, artık birçok merkezde endovasküler girişim, periferik arter hastalığı ve diyabetik ayak tedavisinde öncelikli revaskülarizasyon seçeneği olarak kabul görmektedir. Özellikle diyabet, kendine has damarda bıraktığı ayak izleri, endovasküler girişimde spesifik zorluklar, ayak tutulumu dışında eşlik eden ciddi komorbiditeler ve girişime rağmen, non-diyabetik popülasyona oranla yüksek majör ampütasyon oranları nedeniyle çok özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bugün birçok merkezde diyabetik ayakta ilk tedavi opsiyonu olarak endovasküler girişim kullanılmasına rağmen, diyabetik ayağın tedavisini organize etmek ve revaskülarizasyon seçeneğini belirlemek multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu konuda, lokal merkez tecrübesi de kritik önem taşır. Periferik arter hastalığının tedavisi için ana rehber olarak kullanılan TASC II dökümanı, diz altı bölge için genel konsensuslar sunmaktan uzaktır ve diyabetiklere özel bir doküman değildir. Özellikle diyabetin ana hedefi olan diz altı bölge için, revaskülarizasyon opsiyonları açısından gri bir zon oluşmaktadır. Giderek artan endovasküler tecrübe ve teknolojik ekipmanlardaki ilerleme, endovasküler tedaviyi bu hasta grubunda ilk yaklaşım tedavisi haline getirmektedir.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; endovasküler; revaskülarizasyon; cerrahi by-pass