TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 392-397)

Akut enfeksiyonda cerrahi tedavi

Fatih Yanar 1, Selçuk Baktıroğlu 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.58
Görüntüleme: 140
 - 
İndirme : 141

Diyabetik hastalarda her türlü enfeksiyon hastalıklarına eğilim artmıştır. Diyabetik ayak enfeksiyonları, diğer tüm diyabet komplikasyonları içinde en sık başvuru ve en uzun süre hastanede yatış nedenidir. Non-travmatik majör ekstremite ampütasyonlarının %50–70`nin nedeni diyabetik ayak enfeksiyonlarıdır. Diyabetik ayak enfeksiyonu genellikle yaraların nedeni değil sonucu olarak ortaya çıkar.

Diyabetik ayakta akut enfeksiyonla karşılaşıldığında ilk yapılacak işlem, fizik muayene sonrası iskeminin değerlendirilmesini takiben, etkilenen ekstremiteyi enfektif yükten bir an önce kurtarmak olmalıdır. Diyabetik ayak enfeksiyonları süratli ve saldırgan bir şekilde ilerlediği için, teşhis ve tedavi de çok süratli ve saldırgan tarzda yapılmalıdır. Nekrotik, gangrene ve enfekte dokular temizlenip, debride edilmelidir. Bu da, abse odaklarının drenajı, etkilenen kompartmanların açılması, kötü, enfekte, nekrotik materyalin debridmanı ve minör ampütasyonlarla mümkündür. Eğer tüm ekstremiteyi etkileyen yaygın bir enfeksiyon hali mevcutsa ya da septik durum söz konusu ise, hiç beklemeden majör ampütasyon kararı almaktan ve uygulamaktan kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; enfeksiyon; cerrahi