TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 398-403)

Diyabetik ayak ve kronik osteomiyelit

Ş. Öner Şavk 1, Mutlu Çobanoğlu 1

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.59
Görüntüleme: 434
 - 
İndirme : 441

Günümüzde hastaneye yatan ayak enfeksiyonlarının ve alt ekstremite ampütasyonlarının en önemli nedeni diyabet hastalığına bağlı olarak gelişmektedir. Enfeksiyon, genellikle yumuşak doku ülserleri olarak başlar ve alttaki kemik dokuya ulaşır. Osteomiyelit geliştikten sonra, ekstremite ampütasyon oranı ciddi olarak artar. Osteomiyelitin kesin tanısını koymak, kemikten alınan örneklerin histopatolojik ve mikrobiyolojik incelemelerinin yapılması ile mümkündür. Bunun yanında, tedavisi hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu derleme yazıda, diyabetik ayak enfeksiyonu sonrası gelişen osteomiyelitin, klinik, görüntüleme ve laboratuvar yöntemleri ile tanısı ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; enfeksiyon; osteomiyelit