TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 404-412)

Diyabetik ayak enfeksiyonunda medikal tedavi

M. Bülent Ertuğrul 1

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.60
Görüntüleme: 142
 - 
İndirme : 157

Diyabetik hastalarda ayak yaraları sık görülür ve bunlar sıklıkla enfekte olur. Bu enfeksiyonlar, önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye yol açar ve alt ekstremite ampütasyonlarının da en sık nedenidir. Genellikle periferal nöropatiye bağlı ayak ülserleri, bu enfeksiyonlar için en önemli yatkınlaştırıcı faktördür. Değişik immünolojik bozukluklar ve periferal vasküler hastalıklar ikincil rol oynar. Bu enfeksiyonların yönetimi için klinisyenlere yardımcı olmak üzere, son yıllarda yayımlanmış kılavuzlar vardır. Enfeksiyonun etiyolojik etkenlerinin neler olduğu iyi tanımlanmıştır; epidemiyolojik ve klinik ipuçları sayesinde önceden tanı koyulabilmektedir. Diyabetik ayak enfeksiyonlarında Gram pozitif koklar (özellikle Staphylococcus aureus) en sık rastlanılan patojenlerdir. Kronik yarası olan veya yakın zamanda antibiyotik kullanmış hastalarda Gram negatif çomaklar, iskemik veya gangren olması durumunda ise anaeroblar enfeksiyon etkeni olabilir. Ek olarak, bu hastalarda kemik enfeksiyonu da önemli bir sorundur. Bu derlemede, diyabetik ayak enfeksiyonlarında etken bakteriler ve tedavi yaklaşımları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; enfeksiyon; mikrobiyoloji; tedavi