TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 413-420)

Charcot nöroartropatisi

Necip Selçuk Yontar 1, Tahir Öğüt 2

1 Rize Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.61
Görüntüleme: 403
 - 
İndirme : 1094

Fransız nörolog Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan ve bu nedenle Charcot nöroartropatisi olarak da anılmakta olan nöropatik osteoartropati, duyusal nöropatisi olan hastalarda kemik ve eklemlerde deformiteye neden olan ilerleyici bir hastalıktır. En sık diyabetik hastalarda komplikasyon olarak görülmekle beraber, enfeksiyon, kronik alkol kullanımı, syringomyeli gibi altta yatan hastalıklar ile ilişkili olarak tanımlanmış olgular da bulunmaktadır.

Hastalığın erken evrelerinde, hastalar ayakta şekil bozukluğu ve şişlik hissederler. Hastalığın ilerlemesi ile ayakta ısı artışı ve ağrı kliniğe ilave olur. Bu durum, erken dönemde tanı koymayı geciktirir ve uygunsuz tedaviye başlanmasına neden olabilir. Hastalığın tedavisiz bırakıldığı durumlarda ise, deformite ilerler ve tipik `beşik ayak` (rocker-bottom) deformitesi ortaya çıkar. Akut faz sonrasında birleşme (coalescence) evresi ve son olarak da iyileşme-konsolidasyon evresi başlar.

Charcot nöroartropatisinin tedavisinde asıl amaç; ayakkabı içerisine girebilen, tekrarlayan ülserasyonlardan korunmuş, plantigrad basabilen ve stabil bir ayak elde etmektir. Tedavide ilk basamağı yükten kurtarma oluşturur. Yükten kurtarma amaçlı olarak kullanılan ve tedavide altın standart olarak kabul edilen yöntem ise, tam temas alçılamadır. Cerrahi tedavide, eksostektomi, Aşil uzatma ve artrodezler kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler : Charcot eklemi; artropati, nörojenik; diabetes mellitus; ayak deformiteleri