TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 421-432)

Diyabetik ayakta ampütasyon

Kaya H. Akan 1

1 Gebze Medical Park Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.62
Görüntüleme: 166
 - 
İndirme : 914

Alt ekstremite diyabetik ampütasyonları, genellikle konservatif tedavinin yetersiz kalması veya diyabetin kontrol altına alınamaması sonucu gerekir. Ampütasyon kararı alınana kadar geçen süreç ve sonrasında, işlemin sonuçlarının iyileştirilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu yazıda, diyabetik ayakta ampütasyon konusunda son gelişmeler, cerrahi teknik uygulamaların açıklamaları ile birlikte derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; ampütasyon; dezartikülasyon