TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 433-443)

Diyabetik ayakta yumuşak doku rekonstrüksiyonu

Murat Topalan 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı; Esteworld Plastik Cerrahi Hastaneleri Grubu , Plastik Cerrahi Departmanı, Üsküdar, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.63
Görüntüleme: 146
 - 
İndirme : 164

Ayaktaki diyabetik yaraların tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Herhangi bir diyabetik yarada tedavinin temel prensibi, tekrarlanan debridmanlar ile yaranın kapatılması için yeterli hale getirilmesidir. Rekonstrüksiyon, bazen basit deri greftlemeleri ile yapılabildiği gibi, bazen de serbest doku transferleri gibi büyük kompleks ameliyatlar gerektirebilir. Temel amaç, yaranın kapatılması, nükslerin önlenmesi, bipedal ambulasyonun sağlanması, majör ampütasyonların önlenerek ekstremitenin kurtarılmasıdır. Rekonstrüksiyon planlanırken hastanın bir bütün olarak ele alınması gerekir.

Anahtar Kelimeler : diyabetik ayak; rekonstrüksiyon; yumuşak doku onarımı