TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 456-461)

Yara bakım ürünleri

Bengüsu Mirasoğlu 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.65
Görüntüleme: 160
 - 
İndirme : 377

İnsanlık tarihi kadar eski olan yara bakımı, ilk zamanlarda bitki özleri ve çeşitli yağlarla yapılmaktayken, günümüzde yerini modern yara örtülerine bırakmıştır. Bir yaranın iyileşmesi için gerekli nem, sıcaklık, antimikrobiyal koruma gibi tüm şartları sağlaması beklenen bu ürünlerin, aynı zamanda hastanın hayat kalitesini arttırması ve ekonomik olması istenmektedir. Her biri bu kriterlerin tamamını karşılamasa da, piyasada yüzlerce yara örtüsü mevcuttur. Genel olarak; hidrokolloidler, aljinatlar, fiberler, kollajenler, hidrojeller, köpük ve film örtüler olarak gruplandırılır. Üretildikleri ham maddelere ve şekillerine göre, farklı absorpsiyon, debridman ya da yaraya uyum kapasiteleri vardır. Bazılarına gümüş, metilen mavisi, iodin ve klorheksidin gibi maddeler eklenerek, antimikrobiyal özellik kazandırılmış, pek çoğu hakkında bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Yara örtülerinin genel olarak diyabetik ülser iyileşmesine olumlu etkileri saptanmışsa da, herhangi bir örtünün diğerine göre daha üstün olduğu gösterilememiştir. Bir yaraya uygun örtüyü seçmek için birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Her örtü her yarada kullanılamayacağı gibi, bir yara tedavisinin her evresinde de aynı yara örtüsü kullanılmaz. Uygun zamanda uygun örtüyü kullanmak, yara iyileşmesi açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : hidrokolloidler; aljinatlar; fiberler; kollajenler; hidrojeller; köpük; film örtüler