TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 5     (Sayfalar: 462-469)

Diyabetik ayakta fiziksel yardımcı tedavi yöntemleri

Şamil Aktaş 1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.66
Görüntüleme: 461
 - 
İndirme : 437

Diğer tüm kronik yara çeşitlerinde olduğu gibi, diyabetik ayağın ana tedavi ajanı da cerrahidir. Ancak, cerrahi yöntemler çoğunlukla tek başına yeterli olmaz ve yardımcı tedavi girişimlerine gerek duyulur. Bu yardımcı tedavilerin bir kısmı, etkilerini hücresel, kimyasal, biyolojik veya biyokimyasal yollarla sağlayabilir. Bu yazıda, etkisini ağırlıklı olarak fiziksel yollarla gösteren, hiperbarik oksijen, negatif basınçlı yara tedavisi, ozon tedavisi, topikal oksijen tedavisi, elektrik stimülasyonu, lazer ve benzeri ışık tedavileri gibi yardımcı tedavilere değinilecektir. Çağdaş yara bakım ürünleri de etkilerini temelde fiziksel özellikleriyle göstermelerine rağmen, başka bir bölümün konusu olduğundan, bu yazının kapsamında yer almayacaktır.

Anahtar Kelimeler : hiperbarik oksijenasyon; negatif basınçlı yara terapisi; ozon; lokal uygulama, oksijen; elektrik stimülasyonu; lazer tedavisi