TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 481-487)

Tuzak nöropatilerde elektrofizyolojik incelemeler

Çağrı Mesut Temuçin 1, F. Gökçem Yıldız 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.69
Görüntüleme: 359
 - 
İndirme : 621

Elektronöromiyografik incelemeler, tuzak nöropatilerin tanısı, ayırıcı tanısı ile cerrahi girişimlerin yönlendirilmesi ve takibinde önemli yer tutar. Elektronöromiyografi ile, sinir lezyonunun lokalizasyonu, hangi bölümlerinin etkilendiği, şiddeti ve zaman içindeki seyri konusunda objektif bilgiler elde edilir. Bu derlemede, elektronöromiyografi incelemesinde kullanılan duyu ve motor sinir iletim ve iğne elektromiyografi çalışmaları ile ilgili temel kavramlar özetlendikten sonra, alt ve üst ekstremite tuzak nöropatilerde gözlenen elektronöromiyografi bulguları gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : elektronöromiyografi; duyusal ve motor nöropati; elektromiyografi, iğne; tuzak nöropatiler