TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 488-500)

Tuzak nöropatilerde ultrasonografik görüntüleme

Nuri Karabay 1, Erkin Çetinkol 2

1 Dokuz Üylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 EMOT Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.70
Görüntüleme: 378
 - 
İndirme : 334

Tuzak nöropatinin erken dönemde tanınması, sinir fonksiyonlarının geri dönebilmesi açısından önemlidir. Görüntüleme yöntemleri, tuzak nöropatinin yerini ve etiyolojisini kesin bir şekilde ortaya koymada önemli bilgiler sağlamaktadır. Ultrasonografi, sinirin kendisini gösterebiliyor olması, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayabilmesi, esnek bir görüntüleme alanına ve düzlemine sahip olması, hızlı, ucuz, ağrısız olması ve invaziv olmaması nedeni ile, ilk sırada tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi, tanı aşamasında olduğu kadar tedavi amaçlı uygulamalara kılavuzluk edebilmektedir. Bu makalenin amacı, periferik sinirlerin ultrasonografik değerlendirmesi konusunda temel bilgileri vermek, üst ve alt ekstremitede sık görülen tuzak nöropatilerde görülen ultrasonografik bulguları ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler : tuzak nöropati; ultrasonografi; periferik sinir