TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 529-536)

Üst ekstremite tuzak nöropatilerinde rehabilitasyon

Çiğdem Öksüz 1

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.73
Görüntüleme: 577
 - 
İndirme : 367

Tuzak nöropati, periferik sinirin anatomik seyri boyunca belli noktalarda farklı nedenlerden dolayı sıkışması sonucu ortaya çıkan, motor, duyu ve otonom defisitlerle karakterize tablodur. Tuzak nöropatiler, daha çok üst ekstremitede görülür; bunlar arasında da en sık görülenleri, median sinirin bilek seviyesinde sıkışması olan karpal tünel sendromu ile ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması olan kübital tünel sendromudur. Akut dönemde, tuzak nöropatiler sonrası tedavi; periferik sinirin maruz kaldığı basının yeri, nedeni, büyüklüğü ve süresi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Tuzak nöropatilerde, akut dönemde ve semptomları hafif derecede olan olgularda, konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu dönemde konservatif tedavinin amacı, ekstremiteyi, çoğu kez splint yardımıyla, uygun dinlenme pozisyonunda konumlandırarak inflamasyonu azaltmak, ağrı ve ödemi kontrol altına almak, sinir ekskürsiyonunu devam ettirmektir. Konservatif tedaviden cevap alınamayan durumlarda, cerrahi dekompresyonlar yapılır. Cerrahi tedavi sonrasında da, özellikle hastaların motor ve duyu defisitleri yönünden tedavi edilmesi için, konservatif tedavi yöntemleri planlanır.

Anahtar Kelimeler : karpal tünel sendromu; tuzak nöropati; rehabilitasyon