TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 555-565)

Kübital tünel sendromu ve ulnar sinirin diğer tuzak nöropatileri

Mehmet Şükrü Şahin 1, Süleyman Altun 2, Barış Kafa 3

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2 Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy, İstanbul
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.77
Görüntüleme: 991
 - 
İndirme : 7595

Ulnar sinir tuzak nöropatisi, karpal tünel sendromundan sonra en sık görülen tuzak nöropatidir. Anatomik lokalizasyonu nedeniyle, en sık dirsek bölgesinde tuzaklanır; ikinci en sık bölge ise el bileği seviyesidir. Dirsek bölgesindeki potansiyel tuzaklanma bölgeleri, Struthers arkadı, mediyal intermusküler septum, retroepikondiller oluk, kübital tünel (humeroulnar arkad) ve fleksör pronator aponöroz olup, en sık kübital tünel ve retroepikondiller olukta tuzaklanmaktadır. El bileği hizasında sıkışma seviyesine göre bulgular, saf motor, saf duyu veya mikst formda olabilmektedir. Guyon kanalı, ulnar sinirin el bileği bölgesinde sıkışma alanlarından biridir. Guyon kanalındaki sıkışmanın en önemli nedeni, yer kaplayan lezyonlardır. Tanısı, hastanın şikayetleri ile birlikte fizik muayene ile, elektrodiyagnostik ve radyolojik incelemelerle gerçekleştirilir. Tedavide, konservatif ve cerrahi seçenekler bulunmaktadır. Konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda, cerrahi tedavi yapılır. Kübital tünel sendromu cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerin tamamında, yeterli fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir. El bileği seviyesindeki tuzaklanmalarda ise, nedene yönelik iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bu derlemede, ulnar sinirin tuzaklanma bölgelerinden kübital tünelde ve el bileğinde oluşan nöropatinin patofizyolojisini, klinik ve elektrofizyolojik tanısını ele aldıktan sonra, cerrahi tedavi seçenekleri ve sonuçları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : ulnar sinir; tuzak nöropatisi; kübital tünel sendromu; dekompresyon