TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 566-571)

Karpal tünel sendromu ve median sinirin diğer tuzak nöropatileri

Mustafa Kürklü 1, Selim Türkkan 1, Harun Yasin Tüzün 1

1 GATA, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.78
Görüntüleme: 1078
 - 
İndirme : 968

Median sinir başta karpal tünel içerisinde olmak üzere üst ekstremitenin çeşitli seviyelerinde tuzaklanabilir. Tuzaklanma bulguları tuzaklanma seviyesine göre değişirken genelde başparmak, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmağın lateral yarısında ağrı, his kaybı, karıncalanma, elde güçsüzlük şeklinde görülür. Tanıda Phalen testi, Tinel bulgusu, Durkan testi, Semmes-Weinstein monofilaman testleri, el diyagram skorlaması gibi fizik muayene testlerinden yararlanılabilir. Ayrıca tanı koymada görüntüleme araçlarından ve elektorizyolojik çalışmalardan faydalanılır. Konservatif tedavide gece ateli, steroid enjeksiyonu, NSAİD lerden faydalanılabilmektedir. İlerlemiş olgularda veya konsevatif tedaviden fayda görmeyen hastalarda cerrahi tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi tedavilerde açık cerrahi, mini açık cerrahi ve endoskopik cerrahi başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu cerrahi tekniklerin birbirlerine üstünlüğünü kesin olarak gösteren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Fakat endoskopik cerrahinin öğrenme eğrisi uzun olması nedeni ile bu cerrahiyi uygulamada deneyim çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler : karpal tünel sendromu; median sinir; tuzak nöropatiler