TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 580-584)

Diz çevresi peroneal sinir tuzak nöropatisi

Egemen Turhan 1, Gazi Huri 1, Mahmut Nedim Doral 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.80
Görüntüleme: 327
 - 
İndirme : 1249

Ortak peroneal sinirin fibula başı çevresinde tuzak nöropatisi, alt ekstremitenin en sık karşılaşılan mononöropatisidir. Peroneal sinirin fibula başı ile yakın komşuluğu, kompartmanları dar fibro-osseöz tünellerden değiştirmesi ve diz çevresinde yüzeyel seyretmesi, travmalara karşı zayıflığının anatomik nedenleri arasındadır. Bununla birlikte, çömelmenin ön planda olduğu sportif veya mesleki uğraşlar da peroneal sinirin tuzaklanmasına yatkınlık sağlamaktadır. Düşük ayak en belirgin semptom olmakla beraber, çoğu hastada klinik müphem ağrı ve duyu sorunları ile seyreder. Koruyucu veya cerrahi tedavi seçimini belirleyen en büyük etmen ise altta yatan etiyolojidir. Bu derlemenin amacı; peroneal siniri tuzak nöropatisinin patoanatomisi, etiyolojisi, klinik seyri, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarını ele almaktır.

Anahtar Kelimeler : peroneal sinir; sinir tuzaklanmaları; diz