TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 585-596)

Ayak ve ayak bileğinde tuzak nöropatileri

Kaya H. Akan 1, Koray Ünay 2

1 Gebze Medical Park Hastanesi, Kadıköy, İstanbul
2 Özel Medivia Hastanesi, Çengelköy, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.81
Görüntüleme: 758
 - 
İndirme : 7086

Alt ekstremite tuzak nöropatileri, çok sık görülmeyen ve bu nedenle tanısı atlanan veya zor olan hastalıklardır. Periferik sinirlerin anatomisinin ve olası tuzak bölgelerinin bilinmesi çok önemlidir. Tanının konulmasında, ayrıntılı fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin kullanılması da büyük rol oynar. Doğru tanı konulmasını takiben, tedavide dış baskıların azaltılması, inflamasyonun dindirilmesi, neden olan ayak ve ayak bileği deformitelerinin düzeltilmesi ve sıkıştıran yumuşak dokuların gevşetilmesi gerekir. Bu derlemede, alt ekstremitede en sık rastlanan tuzak nöropatilerinin oluş mekanizmaları, patofizyolojileri, tanısal yöntemleri ve tedavileri sistematik bir yaklaşımla incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler : ayak ve ayak bileği; sinir; tuzaklanma; nöropati