TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 597-602)

Üst ekstremitede sık görülen tuzak nöropatilere kişisel yaklaşım

S. Sinan Bilgin 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.82
Görüntüleme: 314
 - 
İndirme : 263

Bu yazı, yazarın üst ekstremite de sık görülen tuzak nöropatilerin, birincil tedavilerindeki yaklaşımını yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler : tuzak nöropati; karpal tünel; kübital tünel; torasik çıkım