TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 603-611)

Üst ekstremitede tuzak nöropatileri – EMOT Hastanesi yaklaşımı

Yalçın Ademoğlu 1, Yusuf Gürbüz 1

1 EMOT Hastanesi, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.83
Görüntüleme: 343
 - 
İndirme : 329

Bu makalede, karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromunun tanı ve tedavi stratejilerine ilişkin, EMOT Hastanesi deneyimleri sunulmaktadır. Ayrıca, nüks karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromu ayırıcı tanısı ve tedavisinde önemli noktalar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : karpal tünel sendromu; kübital tünel sendromu