TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2015, Cilt 14, Sayı, 6     (Sayfalar: 612-614)

Karpal tünel sendromu cerrahi tedavisinde hipotenar fat pad uygulamasının yeri

Ahmet Ekin 1, Alper Arıkan 1

1 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2015.84
Görüntüleme: 635
 - 
İndirme : 606

Tuzak nöropatiler arasında en sık karşılaşılan hastalık karpal tünel sendromudur. Karpal tünel sendromunda konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Cerrahide en sık tercih edilen teknikler, Wilson`un çift insizyon ve Bromley`in mini-insizyon tekniğidir. Rekürren karpal tünel sendromu cerrahi sonrası şikayetlerin gerilemesi uzun dönem izlemde şikayetlerin tekrarlaması olarak tanımlanmaktadır. Cerrahi sonrası başarısızlığın en sık nedeni transvers karpal bağın yetersiz gevşetilmesidir. Cerrahi sonrası tedaviden fayda görmemiş ya da rekürren karpal tünel sendromu gelişmiş hastalar, konservatif tedaviden fayda görmemektedir. İzole nöroliz ve karpal tünel dekompresyonu da bu hastalarda çok fayda sağlamamaktadır. Revizyon cerrahisinde sinoviyal flepler, kas flepleri ve otolog yağ transferleri uygulanmaktadır. Biz uygulamalarımızda `Hipotenar Fat Pad Flebi` yöntemini tercih etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : karpal tünel sendromu; revizyon cerrahisi; rekürren; hipotenar fat pad flebi