TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 1     (Sayfalar: 033-039)

Sporcularda FHL ve os trigonum problemleri

Tahir Öğüt 1, Necip Selçuk Yontar 2

1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Nişantaşı Ortopedi Merkezi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.04
Görüntüleme: 706
 - 
İndirme : 1105

Os trigonum sendromu ve fleksör hallusis longus (FHL) tenosinoviti, ayak bileğinin tekrarlayan plantarfleksiyonunu gerektiren bale, futbol, basketbol gibi sporlar ile ilgilenenlerde sık karşılaştığımız patolojilerdir. Hastalar, ayak bileği posteriorunda ağrı şikayeti ile başvururlar. Ayak bileği posterolateralinde ağrı ve posterior sıkışma testi pozitifliği, os trigonum sendromu için tipik bulgulardır. FHL tenosinovitinde ise hastalar ayak bileği posteromediyalinde ağrıdan şikayetçi olurlar. Fizik muayenede malleol posteriorunda derin palpasyonda ağrı tespit edilir. Os trigonum sendromu tanısında öykü ve fizik muayene çoğu zaman yeterli olmakla birlikte, ayakta basarak çekilmiş ayak bileği lateral grafilerinde de os trigonum varlığı ortaya konur. Grafilere ek olarak, manyetik rezonans görüntüleme ile de FHL tenosinoviti gibi eşlik eden yumuşak doku patolojileri tespit edilebilir. Aktivite modifikasyonu, istirahat, anti-inflamatuvar ilaç kullanımı, buz uygulaması gibi tedaviler ile şikayetler kontrol altına alınabilir. Konservatif tedaviye rağmen şikayetleri devam eden hastalarda açık veya artroskopik cerrahi tercih edilebilir. Günümüzde düşük komplikasyon oranı ve kısa iyileşme süreci nedeniyle artroskopik müdahale tedavide altın standart olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : os trigonum; FHL; tenosinovit; ayak bileği sıkışma sendromu