TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 1     (Sayfalar: 057-065)

Akut Aşil tendon yaralanmasında cerrahi yaklaşım

Semih Ayanoğlu 1, Barış Gülenç 1

1 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.07
Görüntüleme: 727
 - 
İndirme : 2654

Aşil tendonu vücudumuzun en güçlü ve kalın tendonu olmasına rağmen, yaralanmaları sıklıkla sakatlık ile sonuçlanır giderek de yaygınlaşan bir yaralanmadır. Akut Aşil tendon rüptürü olan hastalar için tedavi protokolleri sürekli olarak modifiye edilmektedir. Hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedaviler, alçı veya ortez kullanarak immobilizasyondur. Bununla birlikte, bazı randomize çalışmalara rağmen, optimal tedavi protokolüne ilişkin bir fikir birliği yoktur. Meta-analizler genellikle, cerrahi olarak tedavi edilen hastalara göre konservatif tedavi uygulanan hastalarda yeniden kopma oranının daha yüksek olduğunu (%3,5`e karşılık %12,6) kabul etmektedir. Cerrahi olarak tedavi edilen hastalar, enfeksiyonlar, yara problemleri ve sinir yaralanmaları gibi diğer komplikasyonlar açısından daha fazla riske maruzdurlar. Ayrıca, tedavi tipine bakılmaksızın, hastalar genellikle Aşil tendon kopması sonrası devam eden zayıflık ve azalmış işleve sahiptirler. Akut Aşil tendon rüptürü olan hastalarda kullanılan tedavi protokollerinde büyük farklılıklar vardır. İlk karar, tedavinin cerrahi mi yoksa konservatif mi olması gerektiğidir. Cerrahi seçilirse, literatür hem açık hem de perkütan onarımları içeren birçok farklı tekniği sunmaktadır. Tüm bilinenlere rağmen, hangi yaklaşımın optimal olduğu hala netlik kazanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : akut Aşil tendon yaralanması; minimal invaziv cerrahi; perkütan tamir