TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 1     (Sayfalar: 066-075)

Aşil tendon rüptür cerrahisi sonrası fonksiyonel rehabilitasyon

Filiz Can 1, Esra Ateş Numanoğlu 1

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.08
Görüntüleme: 937
 - 
İndirme : 7933

Aşil tendon onarımı sonrası fonksiyonel rehabilitasyon programı, günümüzde cerrahi sonrası Aşil tendon rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılır. Bu program, geleneksel rehabilitasyon protokolündeki uzun süreli immobilizasyonun, eklem sertliği, kas atrofisi, tendokutanöz adhezyon ve derin ven trombozu gibi komplikasyonlara yol açması nedeniyle, bu riskleri azaltmak veya önlemek üzere geliştirilmiştir. Fonksiyonel rehabilitasyon, olabilen en erken dönemde ve hastanın tolere edebildiği ağırlık aktarımı ile erken mobilizasyona ve fonksiyonel aktivitelere izin verilen bir rehabilitasyon programıdır. Bu programın en önemli prensibi olan erken ağırlık aktarımı ve fonksiyonel aktiviteler, Aşil tendonun vaskülaritesini arttırır; kollajen liflerin re-organizasyonunu ve re-oryantasyonunu sağlar; tendonun yapısını geliştirir ve olgunlaştırır. Geleneksel rehabilitasyon uygulamalarına göre klinik sonuçları daha iyidir ve hastanın güvenli bir şekilde eski aktivite seviyesine ve sporuna dönüşüne izin verir. Bu bölümde, Aşil tendon onarımı sonrası uygulanan fonksiyonel rehabilitasyon programının içeriği, cerrahi sonrası dönemden başlayarak spora dönüş dönemi dahil olmak üzere beş devre olarak anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Aşil tendon rüptür cerrahisi; fonksiyonel rehabilitasyon; erken ağırlık aktarımı; spora dönüş