TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 2     (Sayfalar: 114-122)

Menisküs lezyonlarında görüntüleme

Hamza Özer 1, Ahmet Yıldırım 2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.14
Görüntüleme: 83
 - 
İndirme : 56

Menisküsler, dizin mediyal ve lateralinde yer alan hilâl şekilli yapılar olup, femur kondilleri ile tibia arasında bulunur. Her iki menisküs de `C` şeklinde olup; lateral menisküs, `C` şeklindeki mediyal menisküse göre daha sirküler bir görünüme sahiptir. Lateral menisküsün ön ve arka boynuzları arasındaki mesafe oldukça kısadır; mediyal menisküsün ise ön ve arka boynuzları arasındaki mesafe daha uzundur. Menisküs yırtıklarının görülme oranı 100.000`de 60–70`tir. Tanı koyulan izole yırtıklar, mediyal tarafta, lateralin üç misli daha fazla görülür. Öykü ve klinik muayene, diğer pek çok ortopedik hastalıkta olduğu gibi %70 civarında tanı koydurabilir. Manyetik rezonans görüntüleme menisküs yırtıklarının tanısında en sık kullanılan yöntemlerden birisi olsa da, direkt grafi, kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve artrografi de tanıda kısmen kullanılmaktadır. Yazımızda, menisküs lezyonlarının tanısında kullanılabilecek görüntüleme yöntemleri ve etkinlikleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : menisküs; manyetik rezonans görüntüleme; menisküs lezyonları; artroskopi; bilgisayarlı tomografi