TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 3     (Sayfalar: 315-323)

İskelet traksiyonunda temel prensipler

İbrahim Alper Yavuz 1, Cahit Koçak 1, Özdamar Fuad Öken 1

1 SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.40
Görüntüleme: 75
 - 
İndirme : 177

İskelet traksiyonu ortopedi pratiğinde halen geçerliliğini koruyan etkili ve tarihsel bir yöntemdir. Günümüzde, özellikle alt ekstremitede güçlü kasların çekmesine bağlı kırıktaki ayrışmayı kontrol edebilmek ve böylece ameliyat öncesi dönemde ağrı ve ödem kontrolü yapabilmek için sıklıkla uygulanmaktadır. Konservatif tedavi yöntemi olarak ise, özellikle ameliyat planlanmayan asetabulum kırıklarında kullanımı mevcuttur. En çok tercih edilen bölgeler, distal femur, proksimal tibia ve kalkaneustur. Girişimsel bir işlem olması ve anestezi (genel ve/veya lokal) gerektirmesi dezavantaj olarak görülebilir, ancak doğru uygulandığı takdirde hem hasta hem de cerrah açısından avantajları daha fazladır.

Anahtar Kelimeler : iskelet traksiyonu; iskelet traksiyonu uygulama prensipleri; pin yerleşim bölgeleri; iskelet traksiyonu komplikasyonları