TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 3     (Sayfalar: 262-267)

Alçı ile tespitte temel prensipler (çorap, pamuk nasıl sarılır, kaç kat olmalı)

Yusuf Alper Katı 1, H. Yalçın Yüksel 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, Antalya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.33
Görüntüleme: 85
 - 
İndirme : 143

Kırıklar, yumuşak doku hasarları ve bazı kas iskelet sistemi hastalıklarının geçici tespiti veya tedavisi, atel ya da sirküler alçı kullanımını gerektirir. Atel, sirküler yapıda olmayan bir tespit materyalidir, hızlı ve kolay uygulanır; dolayısıyla, kırık, çıkık, burkulma ve diğer ortopedik yaralanma gibi akut durumlarda idealdir. Sirküler alçı ise çepeçevredir. Bu sayede daha iyi bir tespit sağlar ve kırığın kalıcı tedavisi için de kullanılır; ancak daha çok komplikasyona yol açabilir. Alçı ile tespit süresini en uygun düzeyde tutmak, en az komplikasyon ile en yararlı sonucu elde etmeyi sağlar. Alçı veya atel kullanılırken gerekli immobilizasyondan daha fazlası komplikasyonlara yol açar. Bu yüzden, ortopedi ve travmatolojide uygun endikasyon, uygun teknik ve dikkatli izlem hasta tedavisini başarılı kılar.

Anahtar Kelimeler : alçı; atel; uygulama tekniği; komplikasyonlar