TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 3     (Sayfalar: 300-305)

Alt ekstremite alçıları ve endikasyonları

Cem Çopuroğlu 1, Murat Erem 1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.38
Görüntüleme: 762
 - 
İndirme : 3364

Travma veya inflamasyon nedeniyle oluşan kas ve iskelet sistemi patolojilerini kontrol altına almak, ekstremiteleri veya eklemleri immobilize etmek ve korumak için alçı ve ateller kullanılır. Sirküler alçı, alt ekstremitenin çepeçevre sarılarak immobilize edilmesi için uygulanan tespit yöntemidir. Alt ekstremite yaralanmalarında sıklıkla uzun bacak ve kısa bacak alçılar kullanılmakla birlikte, patellar tendon bearing (PTB) alçısı, total temas alçısı ve pelvipedal alçı gibi daha spesifik endikasyonları olan alçılar da kullanılmaktadır. Alçı ve atel uygulaması yapılmadan önce, karşılaşılabilecek riskler hastaya mutlaka anlatılmalı ve hasta onamı alınmalıdır. İyi uygulanmadığı durumlarda basınç yaraları, kompartman sendromu ve alçı sendromu gibi komplikasyonlar akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, her ortopedist alçı ve atel uygulamalarını usulüne uygun olarak yapabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Önlüğünde veya formasında alçı lekesi olmayan ortopedist olmaz ve her ortopedist için alçı yapmak sanattır.

Anahtar Kelimeler : alt ekstremite, alçı; tam temas alçısı; pelvipedal alçı; total temas alçısı