TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 352-360)

Proksimal tibia kırıklarında minimal invaziv plaklı osteosentez uygulamaları

Mesut Atabek 1, Uğur Gönç 1

1 LIV Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.45
Görüntüleme: 308
 - 
İndirme : 365

Son yıllarda proksimal tibia kırıklarının tedavisinde, ortopedik travmatolojideki gelişmelere paralel olarak ilerlemeler mevcuttur. Bu bölge kırıklarının tedavisinde kullanılan değişik tespit yöntemlerinin hepsinin kendine göre avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Bununla beraber, 90`lı yıllarda geliştirilen kilitli plak-vida sistemleri sayesinde, minimal invaziv girişimler proksimal tibia kırıklarında da popülerlik kazanmıştır. Minimal invaziv girişimlerin yumuşak dokuyu koruyucu etkisi, proksimal tibia kırıklarında özellikle önemlidir. Bu yöntemde kapalı redüksiyon kullanıldığından, yanlış kaynamaları önlemek için indirekt redüksiyon yöntemlerine hakim olmak gerekmektedir. Eklemi ilgilendiren kırıklarda, öncelikle eklemin anatomik redüksiyonu ve stabil tespiti şarttır. Metafiz bölgesindeki parçalı kırık için ise kilitli plaklar ile lateralden submusküler olarak köprüleme uygulanmaktadır. Bu amaçla, proksimal tibia kırıları için özel geliştirilmiş kılavuzlu sistemler mevcuttur. Minimal invaziv plaklama, proksimal tibia kırıklarında daha erken ve iyi kaynama sağlayan ve düşük komplikasyon oranlarına sahip başarılı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : proksimal tibia; plak osteosentezi; minimal invaziv cerrahi