TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 361-368)

Proksimal tibia kırıklarının intramedüller çiviler ile tedavisinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

Hakan Özdemir 1

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.46
Görüntüleme: 321
 - 
İndirme : 490

Tibia üst uç kırığını tedavi etmeyi planlayan ortopedist seçeceği tedavi yöntemine karar verirken, hastanın yaşı, aktivite düzeyi, genel tıbbi durumu ve beklentisini son derece iyi değerlendirmek mecburiyetindedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tedavide intramedüller implantlardan yararlanılmasına karar verildiğinde ise karşılaşılabilecek sorunlar; kemik ile, kullanılan çivi veya teknik ile ilgili olabilir. Sayılan dezavantajları birbirinden ayırt etmek veya önem ve sıklık sırasına dizmek mümkün değildir. Bununla birlikte tekniğin; minimal invaziv olması, yapılan küçük kesinin kırık sahasından uzakta olması sayesinde enfeksiyon olasılığının düşük olması, uygulanan tespitin biyolojik olması gibi önemli avantajları bulunduğu da bir gerçektir. Bu avantajlar sayesinde, primer ve sekonder dizilim sorunlarının önüne geçilmesi kaydıyla, proksimal tibia kırıklarının intramedülller implantlar ile başarılı şekilde ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilecek şekilde tedavi edilmeleri mümkündür.

Anahtar Kelimeler : tibia; tibia üst uç kırığı; cerrahi tedavi; intramedüller çivi; intramedüller tespit