TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 369-373)

Diz çevresi kırıkların sirküler eksternal fiksatörler ile tedavisinin temel prensipleri

Tolga Atay 1, Vecihi Kırdemir 1

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.47
Görüntüleme: 299
 - 
İndirme : 291

Son on yılda artan teknolojik gelişmeye paralel olarak, kırık tespiti amacıyla cerrahların önüne birçok enstrüman sunulsa bile, bunların bir kısmı zamanla güncelliklerini kaybetmiştir. Sirküler eksternal fiksatörler ise sadece kırık tespiti değil ayrıca parçalı kırıklarda, instabil kırıklı çıkıklarda ve deformite cerrahisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır ve popülaritesini halen hiç kaybetmemiştir. Bu derlemede, diz çevresi kırıklarında sirküler eksternal fiksatörlerin temel prensiplerinden bahsederek, genç meslektaşlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık.

Anahtar Kelimeler : eksternal fiksatörler; diz; kırıklar