TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 381-385)

Patella kırıklarında tedavi yaklaşımları ve patellektominin tedavideki yeri

Cahit Koçak 1, Ahmet Özgür Yıldırım 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.49
Görüntüleme: 328
 - 
İndirme : 1895

Patella insan vücudundaki en büyük sesamoid kemiktir ve patella kırıkları tüm kırıkların yaklaşık %1`ini oluşturur. Dizin ekstansör mekanizmasında önemli görevleri olan bu kemiğin kırıklarında, aktif ekstansiyon mekanizması genellikle etkilenir. Tanıda genellikle fizik muayene ve direkt grafi yeterlidir. Tedavi kırık tipi ve morfolojisine göre değişmekle birlikte konservatif veya cerrahi tedavi tercihi yapılır. Cerrahi tedavide K-teli ve gergi bandı tekniği en yaygın kullanılan yöntemdir. Kısmi ya da total patellektomi öncelikli tedavi tercihi değildir. Patella kırıklarının tedavisinden sonra fonksiyonel bozulma yaygındır. Bu derlemede patella kırık çeşitleri tartışılmış ve güncel tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : patella kırığı; gergi bandı; patellektomi