TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 4     (Sayfalar: 386-390)

Diz çevresi periprostetik kırıkların tedavisi

Hakan Kınık 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.50
Görüntüleme: 406
 - 
İndirme : 317

Diz çevresi periprostetik kırıklar, tüm periprostetik kırıklar arasında en fazla karşılaşılanıdır. Bunlar arasında da distal femur kırıkları birinci sırayı almaktadır. Maalesef bu kırıklardan sonra ilk yıl mortalitesi %25`lere varan oranda yüksektir. Osteoporotik kırık tespiti zaten zor iken, önceden geçirdiği ameliyatlar nedeni ile yumuşak dokuları zarar görmüş, kemiği devaskülarize olmuş ve medüller kanalı başka implantlar ile dolu bir kemikte tespit çok daha zor ve tehlikelidir. Ortopedik cerraha düşen bu kırıkları yumuşak dokulara saygı göstererek en hızlı bir şekilde, iyi redükte edip hastayı bir an önce ayağa kaldırıp, üzerine basacak hale getirmektir. Bu derlemede bu kırıkların tedavisi ile ilgili özet bilgiler verilip çözüm yolları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : periprostetik; kırık; femur; tibia; patella; cerrahi tedavi; osteoporoz