TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 5     (Sayfalar: 405-413)

Nörogelişimsel problemler açısından yüksek riskli bebeklerde erken tanı ve izlem prensipleri

İpek Akman 1, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu 2

1 Bahçeşehir Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2 Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.53
Görüntüleme: 22370
 - 
İndirme : 846

Riskli bebekler prematürite, intrauterin büyüme geriliği, doğumsal enfeksiyon, neonatal ensefalopati, neonatal konvülziyon ve solunum sıkıntısı gibi tanılar alıp yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilen bebeklerdir. Riskli bebekler gelişme geriliği, sensörinöral problemler (görme, işitme ve konuşma bozuklukları), dil geriliği, davranışsal sorunlar ve psikososyal problemler açısından risk altındadırlar. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaklaşık %5–10`unda serebral palsi (SP), %25`inde bilişsel problemler veya davranış problemleri görülebilir. İkizlerde, prematürelik ve intrauterin büyüme geriliği riski ve tekiz bebeklere göre SP riski yedi kat fazladır. Perinatal asfiksi sonucu hastaların %30`unda SP, %45`inde bilişsel ve gelişimsel sorunlar görülür. Riskli bebeklerin taburculuk öncesi ve sonrası takipleri yenidoğan uzmanı, genel pediatrist, çocuk nöroloji uzmanı, odyoloji, çocuk gelişim uzmanı, göz uzmanı, fizyoterapist, solunum terapisti, konuşma ve dil terapistinin ve diyetisyenin de içinde bulunduğu farklı disiplinlerden gelen bir ekip tarafından yapılmalıdır. Riskli bebek takibinin amacı, bu bebeklerin erken dönemde sorunlarını tespit etmek ve erken müdahalelerle prognozu iyileştirmek; böylece bebeğin ve ailenin yaşam kalitesini arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler : prematürite; riskli bebek; nörogelişimsel prognoz; sensörinöral problemler