TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 5     (Sayfalar: 421-426)

Serebral palside spastisitenin medikal ve cerrahi tedavisi

Burcu Göker 1

1 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Liv Hospital Ulus, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.55
Görüntüleme: 626
 - 
İndirme : 701

Serebral palsi, çocuklarda spastisite ve fiziksel engelliliğin en sık nedenidir. Etiyolojisi çok çeşitlilik gösterir. Tedavi stratejisini belirlemede mutlaka multidisipliner bir yaklaşım benimsenmelidir. Tedavi seçenekleri arasında medikal tedavi, fizik tedavi ve cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Bu yazıda serebral palside spastisitenin yönetilmesinde kullanılan güncel tedavi seçenekleri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; spastisite; intratekal baklofen pompası; selektif dorsal rizotomi; selektif nörotomi; DREZ operasyonu; stereotaktik girişimler