TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 5     (Sayfalar: 437-445)

Serebral palside cihazlama ve ortez kullanımı

Fuat Bilgili 1, Yener Temelli 1, N. Ekin Akalan 2

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.57
Görüntüleme: 600
 - 
İndirme : 370

Bu makale, serebral palsili hastaların üst ve alt ekstremitede ve gövde kontrolüne yönelik değişik ortez uygulamalarını, endikasyon ve kontrendikasyonlarını, birinin diğeri üzerine olan avantaj ve dezavantajlarını derlemek üzere kaleme alınmıştır. Ortezin özel amacının belirlenmesinde ortezlerin değerlendirilmesinin önemi vurgulanmış ve amaca uygun ortez seçim kriterleri belgelenmiştir. Postüral kontrol ve doğru hareket işlevlerinin kazanımı SP tedavisinin temelini oluşturur. Çocuklar istedikleri bir şeye ulaşmak ve dik pozisyonu korumak için bu temelleri kullanır. Yürüme, ağırlık merkezinin dik pozisyonda kontrol edilmesi ile geliştirilen temeller üzerine kazanılır. Bu temeller günlük oyunlar ve denemelerle sıkça tekrar edilir, öğrenilir ve yürümeden önce kazanılmış tüm fonksiyonlara adapte edilir. Ortez uygulamaları tüm bunların kazanılmasına yardım eder. Ulaşılmak istenen fonksiyonel aktiviteler, doğru hedefler konularak, hastaya spesifik olup iyi belirlenirse, ortezin etkinliği ve fonksiyona etkisi daha rahat değerlendirilir, gereken ortez değişikliklerine de daha kolay karar verilir.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; ortez; cihazlama; ekstremite