TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 5     (Sayfalar: 510-515)

Serebral palside diz problemleri

Cemil Yıldız 1, Bülent Elbasan 2

1 SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.64
Görüntüleme: 680
 - 
İndirme : 1978

Serebral palsili çocuklarda diz problemleri yaşamın erken dönemlerinden başlayarak motor performansı etkileyen önemli bir sorundur. Dizi çevreleyen kasların çoğunun iki eklemi geçmeleri nedeni ile, genellikle çok seviyeli problem olarak ele alınmalıdır. Hamstring kaslarındaki kısalmaya bağlı olarak bükük diz yürüyüşü görülürken, rektus femoris kasındaki kısalma gergin diz yürüyüşünün nedeni olarak bilinir. Erken dönemde kaslardaki gerginlik ve kısalmaların kontrol altına alınması, eklem hareket açıklıklarının korunması, kas kuvvetinin restorasyonu, enerji tüketiminin azaltılması, günlük yaşamda bağımsızlığın sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması tedavinin temel hedefleridir. Erken dönemde daha çok fizyoterapi ve rehabilitasyon, botilinum toksin uygulamaları ve medikal yaklaşımlarla duyusal ve motor beceriler korunmaya ve geliştirilmeye çalışılırken, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan ikincil kas iskelet problemleri için cerrahi yöntemlerden yararlanılır. Başarılı bir tedavi için dizdeki patolojik mekanizmalar tam olarak anlaşılmalı ve doğru kas iskelet sistemi değerlendirme ve muayene yöntemleri ile bireye uygun tedavi programı oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : serebral palsi; diz problemleri; diz ağrısı; fizyoterapi; ortopedi; diz fleksiyon kontraktürü; bükük diz; sıçrama yürüyüşü