TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 6     (Sayfalar: 523-524)

Torakolomber omurga kırıkları: toplumsal ve ekonomik bakış açısı

Ömer Akçalı 1

1 Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.66
Görüntüleme: 378
 - 
İndirme : 239

Omurga kırıkları, sanayileşmenin artmasına paralel olarak artan oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Omurga vücudumuzun derin kısımlarında yerleşen bir kemik yapı olduğu için kırık yaratacak travmalar yüksek enerjili travmalar olmak zorundadır. Omurga kırıkları, ülkemiz için mevsimsel ve bölgesel özellikler gösterir. Trafik kazalarının yanında yüksekten düşmeler de sık görülen nedenler arasındadır. Spinal kord yaralanması olan hasta çoğunlukla kendisini toplumdan dışlar ve bunun sonucunda ciddi depresyon tabloları görülür. Medikal tedavinin yanında psikolojik destek gerekir. Omurga kırıklarının tedavisi oldukça yüksek maliyet gerektirir. Nörolojik yaralanması olmayan torakolomber kırıklarda cerrahi tedavilerin maliyet-etkinlik oranları konservatif yöntemlere göre daha kötü gibi durmaktadır.

Anahtar Kelimeler : omurga kırığı; maliyet-etkinlik; cerrahi tedavi; nörolojik yaralanma; toplumsal etki