TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 6     (Sayfalar: 525-527)

Omurga kırıklı hastayı değerlendirme

İsmail Safa Satoğlu 1, Ömer Akçalı 1

1 Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.67
Görüntüleme: 343
 - 
İndirme : 576

Torakolomber omurga kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalarla oluşur. Bu nedenle, ilk önce hava yolu, solunum ve dolaşımın devamlılığı kontrol edilmelidir. Sıklıkla; hemotoraks, pnömotoraks, ürogenital yaralanmalar ve batın solid organ yaralanmaları gibi sistem yaralanmaları eşlik edebilir. Klinik değerlendirmede sistem muayenesinden sonra nörolojik değerlendirme önemlidir. Duyu, motor ve refleks muayeneleri yapılmalıdır. Nörolojik tablonun değerlendirilmesi ve kayda alınmasında ASIA (American Spinal Injury Association) skorlama sistemi ve Frankel değerlendirmesi kullanılabilir. Total parapleji saptanan hastalarda erken dönemde bulbokavernöz refleks alınmaması hastanın spinal şokta olduğunu gösterir. Total nörolojik kayıplarda prognoz kötü iken parsiyel kayıplarda zamanla düzelmeler görülebilir.

Anahtar Kelimeler : omurga kırıkları; nörolojik bakı; Frankel skoru; ASIA skoru