TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 6     (Sayfalar: 545-553)

Spinal kord yaralanmalı hastanın değerlendirilmesi

Onur Engin 1, Özlem El 1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.71
Görüntüleme: 793
 - 
İndirme : 7598

Spinal kord yaralanması, hastalarda motor, duyu kayıplarına ve otonomik bozukluklara yol açar. Bu nedenle de ciddi fonksiyonel yetersizliklere ve sosyal problemlere neden olur. Spinal kord yaralanması sürecinin yönetiminde hastanın değerlendirilmesi akut dönemden itibaren başlar. Erken ve kronik dönemde hastalar geniş bir perspektifte ele alınmalı; duyu, motor, otonom tüm kayıpları ayrıntılı bir biçimde incelenmelidir. Spinal kord yaralanmalı hastaların değerlendirilmesi, hastanın tedavi ve rehabilitasyonu açısından yüksek öneme sahiptir. Hem kişilerin tekrarlayan muayenelerindeki farkın ortaya konması, hem de klinisyenler arasında ortak ve güvenilir bir bilgi paylaşımı sağlaması için bu hastaların belirlenen uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi önemlidir. Nörolojik değerlendirmede American Spinal Cord Injury Association (ASIA) tarafından belirlenen Nörolojik ve Fonksiyonel Sınıflandırması için Uluslararası Standartlar (ISNCSCI) tüm dünyada en yaygın kullanılan skaladır. Rehabilitasyon alanındaki gelişmeler arttıkça, spinal kord yaralanmalı hastaların nörolojik değerlendirmesinin yanında otonomik problemleri ve yaralanma sonrası ağrının incelenmesi de klinisyenler için önemli hale gelmiştir. Bu derlemede, spinal kord yaralanması olan hastaların nörolojik, fonksiyonel, otonom sistem ve ağrı açısından değerlendirilmesi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : spinal kord yaralanması; ASIA standartları; nörolojik değerlendirme; otonomik sistem