TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 6     (Sayfalar: 554-559)

Torakolomber omurga kırıklarında konservatif yaklaşımlar

Burak Akesen 1, Ali Özyalçın 1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.72
Görüntüleme: 397
 - 
İndirme : 345

Torakolomber omurga kırıklarında cerrahi ve konservatif tedavi seçenekleri arasında hangisinin üstün olduğu konusunda tam bir fikir birliği sağlanmamıştır. Bu derlemenin amacı, günümüze kadar yapılan geniş kapsamlı çalışmalardan yola çıkarak torakolomber omurga kırıklarında tedaviler arası başarı farklarını ortaya koymaktır. Yirmi altı yıllık bir süreç içerisinde yapılmış olan geniş kapsamlı ve güncel yayınlar PubMed (MEDLINE)`de taranmıştır. Yayınlar, travmaya bağlı gelişmiş torakolomber omurga kırıkları üzerinde son 26 yılda yapılan çalışmalardan seçilmiştir. Seçme kriterleri, travmatik bir mekanizma ve torasik veya lomber omurga kırıklarından kaynaklanan burst kırıklarından oluşuyordu. Patolojik omurga kırıkları, osteoporoza bağlı gelişen omurga kırıkları ve servikal omurga kırıkları üzerine yapılan çalışmalar derlemeye dahil edilmemiştir. Toplam 49 adet yayın incelenmiştir. Yayınların iki adedi Seviye I, yedi adedi Seviye II kanıt derecesindedir. Bu çalışma, burst kırığı hastalarını inceleyen, hem klinik hem de radyolojik yan etkileri hesaba katan, erken ve geç takip hasta sonuçlarını rapor eden en büyük çalışmalardan biridir. Torakolomber omurga kırıklarında konservatif yaklaşım, hastanın klinik durumuna, beklentisine, doktorun tecrübesine ve tedavi imkanlarına göre uygulanmaktadır. Stabil omurga kırıklarında altın standart tedavi hakkında fikir birliği halen oluşmamıştır. Yayınların çoğunda nörolojik defisit olan hastalar çalışma dışı bırakılmış olup geri kalan hastalarda fonksiyonel iyileşme ile radyolojik iyileşmeler arasında bir korelasyon gösterilememiştir. Cerrahi veya konservatif yaklaşımlarda başarı oranı benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : torakolomber omurga; omurga kırıkları; konservatif tedavi; cerrahi tedavi; cerrahi tedavi ve konservatif tedavi başarı oranları; altın standart; burst kırığı