TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2018, Cilt 17, Sayı, 6     (Sayfalar: 581-591)

Spinal kord hasarlı hastanın rehabilitasyonu

Berrin Gündüz 1, Işıl Turna 2

1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2018.77
Görüntüleme: 382
 - 
İndirme : 2285

Spinal kord hasarı kişinin, aile ve yakınlarının yaşamını aniden, tamamen değiştiren kötü bir nörolojik tablodur. Hasar sonrasında birçok nörolojik ve tıbbi sorun ortaya çıkar; hastanın neredeyse tüm vücut fonksiyonları etkilenir. Spinal kord hasarlı bir kişinin rehabilitasyonunda bir yandan kişinin tıbbi durumu stabilize edilmeye çalışılırken, diğer yandan ortaya çıkan veya çıkabilecek komplikasyonlar ile mücadele edilir. Hasta ve ailesi bu süreç ile ilgili bilgilendirilerek, günlük yaşama en iyi şekilde adapte edilmeye çalışılır. Spinal kord hasarı sonrasında sıklıkla karşılaşılan sorunlar hastanın yaralanma seviye ve şiddeti ile ilişkili olarak otonom fonksiyon bozuklukları, pulmoner sorunlar, nörojen mesane ve barsak, seksüel disfonksiyon, bası yarası, derin ven trombozu ve pulmoner emboli, spastisite, ağrı, kas iskelet sistemi ile ilgili heterotopik ossifikasyon, osteoporoz, aşırı kullanım yaralanmaları olarak sıralanabilir. Bu komplikasyonların önlenmesinde erken rehabilitasyonun yeri tartışılmaz çok önemlidir. Rehabilitasyon büyük bir interdisipliner ekip ile hastanede başlayan uzun bir süreçtir. Rehabilite edilen ve uygun hedeflere ulaşılarak taburcu edilen hastalar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : spinal kord hasarı; rehabilitasyon