TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 4     (Sayfalar: 370-379)

Distal radyoulnar eklem ve ulnokarpal kompleks anatomisi

Murat İpteç 1, Bilge Özkan 1, Mehmet Eren 1

1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.62
Görüntüleme: 1077
 - 
İndirme : 1100

Ön kol eklemi; distal radyoulnar eklem (DRUE), proksimal radyoulnar eklem ve interosseöz membran (İOM) ile temelde üç kısımdan oluşan bir eklemdir. DRUE; bir kemiğin (ulna başı) silindir şeklindeki bir bölümünün başka bir kemik üzerinde bu silindir bölüme karşılık gelen bir konkaviteye (sigmoid çentik) oturması ile oluşan trokoid tipi bir eklemdir. DRUE, ön kol pronosupinasyonu sırasında el bilek optimal fonksiyonu için hayati önem taşır. Stabilizasyonu hem kemik hem de yumuşak dokular tarafından sağlanmaktadır. Ancak stabilite büyük ölçüde yumuşak doku stabilizatörlerine bağlıdır. Sonuçta ortaya çıkan hareket rotasyon veya dönme hareketleridir. Pronasyon ve supinasyon olarak da bilinen bu dönme hareketi, ön kolun radius başının merkezinden ulnar başın foveasına uzanan uzunlamasına bir eksen etrafında oluşan harekettir. DRUE`de üç düzlemde hareket meydana gelir: 1) Ön kol ekseninde uzunlamasına rotasyon, 2) dorsal-palmar translasyon ve 3) proksimal-distal translasyon. DRUE`yi değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan 3 önemli anatomik gösterge vardır. 1) Ulnar varyans distal ulna ile radius arasındaki uzunluk ilişkisini tanımlar. 2) Ön düzlemde, DRUE, ön kolun anatomik uzun eksenine 20° eğik ancak radyoulnar dönme eksenine paralel olarak oturur. Bu ilişki, pronosupinasyon arkı boyunca DRUE üzerinde eşit kuvvet aktarımına izin verir. 3) Sagittal düzlemde, radius son pronasyon aralığında ulnanın daha iyi yerleşmesine izin veren, arkaya doğru bir bükülme sergiler. Triangular fibrokartilaj kompleks (TFKK), ulnar karpustan ulnaya iletilen sıkıştırıcı yükleri absorbe eden; kontrol ve yük aktarımının önemli mekanik özelliklerine sahip karmaşık bir üç boyutlu yapı olarak tanımlanabilir. TFKK bir bütün olarak DRUE`nin birincil stabilizatörü olarak kabul edilir. İnterosseöz membran (İOM), radius ve ulnayı neredeyse tüm uzunlukları boyunca birbirine bağlayan geniş bir bağ yapısıdır. İOM`nin ana işlevi, radius ve ulna arasındaki ilişkiyi pronosupinasyon arkı boyunca stabilize etmektir.

Anahtar Kelimeler : distal radyoulnar eklem (DRUE); sigmoid çentik; pronosupinasyon; triangular fibrokartilaj kompleks (TFKK)