TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 4     (Sayfalar: 417-422)

Ulnar impaksiyon sendromu

Mehmet Ali Acar 1, Ebubekir Eravşar 1, Ali Özdemir 2

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Departmanı, Diyarbakır

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.68
Görüntüleme: 72
 - 
İndirme : 60

Ulnar impaksiyon sendromu ulnar taraflı el bilek ağrısının sık görülen sebeplerinden birisidir. Ulna başının karpal kemikler ve arada bulunan triangular fibrokartilaj kompleks yapısı ile sıkışmasına bağlı olarak gelişen bir patolojidir. Bu sıkışıklığa en çok sebep olan durum pozitif ulnar varyansın varlığıdır. Ulnar deviasyon, pronasyon ve kavrama hareketleri ulnar varyansı ve dolayısıyla da impaksiyonu artırarak semptomları alevlendirmektedir. Ulnar varyans hareketlerle değişen bir durum olduğu için direkt grafi ile görüntülemenin nötral el bileği pozisyonunda yapılması önem arz etmektedir. Manyetik rezonans görüntülemede impaksiyonun olduğu eklem yüzlerinde kıkırdak dejenerasyonu ve kemik iliği ödemi gözlenmektedir. Ulnar impaksiyon sendromunda lunatumdaki ödem Kienböck hastalığındaki gibi difüz bir dağılım paterni göstermeyip, ulnaya komşuluk gösteren eklem yüzündedir. Konservatif yöntemler ulnar impaksiyon sendromunda ilk uygulanması gereken tedavi metodudur. Cerrahi tedavi ise klinik ve radyolojik olarak ulnar impaksiyon sendromu tanısı konulmuş, konservatif tedaviden yarar görmemiş ve distal radyoulnar eklem artrozu gelişmemiş hastalarda uygulanması gereken bir seçenektir. Ulnar kısaltma osteotomisi ve wafer rezeksiyonu en çok tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. Bu iki cerrahi yöntemin de amacı aşırı yüklenmenin olduğu ulnokarpal eklemde dekompresyon sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler : ulnar impaksiyon; ulnar varyans; ulnar kısaltma; el bileği artroskopisi; wafer rezeksiyonu