TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 4     (Sayfalar: 431-438)

Radius yanlış kaynaması ile birlikte olan distal radyoulnar eklem instabilitesi

Bülent Kılıç 1, İrfan Ayan 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Mersin

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.70
Görüntüleme: 357
 - 
İndirme : 690

Distal radius kırıklarının uygun olmayan tedavisi sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonu yanlış kaynamadır. Distal radiusta, birden fazla planı ilgilendirebilen (sagittal, koronal, aksiyel) yanlış kaynamalar, distal radyoulnar eklemin (DRUE) fonksiyonunu kötü yönde etkiler. Distal radyoulnar eklemin fonksiyonunu bozan mekanizmaların anlaşılması, daha iyi fonksiyonel sonuç elde etme ve tedavi açısından önemlidir. Bu yazıda distal radius kırıklarının tedavisi sonrasında sık karşılaştığımız, yanlış kaynama komplikasyonunun, DRUE üzerine olan bozucu etkileri, tedavi endikasyonları ve yöntemlerine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Erken yapılması önerilen düzeltici osteotomi kararında sadece radyolojik kriterler değil hasta yaşı, aktivite durumu ve fonksiyonel ihtiyacı ve genel tıbbi durum göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : distal radius yanlış kaynama; distal radyoulnar eklem; düzeltici osteotomi