TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 4     (Sayfalar: 444-447)

Distal radyoulnar eklemde hemirezeksiyon interpozisyon artroplasti uygulamaları

Okyar Altaş 1, Ömer Ayık 2, Hayati Durmaz 3

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Atatürk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.72
Görüntüleme: 531
 - 
İndirme : 431

El bileği eklemi çevresi problemleri; geçmişten günümüze kadar ortopedi ve el cerrahisi polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Geçmişte distal radyoulnar eklemle ilgili yapılan radikal girişimler, yerini zamanla daha az morbiditesi olan ve yumuşak doku dengesinin korunarak yapıldığı işlemlere bırakmıştır. Bu anlamda uygun hastalarda hemirezeksiyon interpozisyon artroplastisi, oldukça başarılı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, hemirezeksiyon interpozisyon artroplasti tekniğinin gelişiminin tarihçesinden başlayarak cerrahi yönteminin tanımına, işlemin potansiyel komplikasyonlarının yönetimine ve sonuçları üzerine odaklanılmış, bu anlamda kendi uyguladığımız yönteme de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler : distal radyoulnar eklem, instabilite, artroz, interpozisyonel artroplasti