TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 581-588)

Total diz artroplastisi sonrası ağrı kontrolü ve rehabilitasyon

Barış Kadıoğlu 1, Budak Akman 1, Şerife Gülçin Gülşen Özkurt 2

1 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 Ataşehir Florence Nightingale hastanesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.90
Görüntüleme: 602
 - 
İndirme : 3125

İleri evre diz osteoartritinde konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda yapılan total diz protezinde oldukça başarılı sonuçlar bildirilmesine rağmen, %20–30 hastada ameliyat sonrası ağrının devam etmesi, hasta ve doktorda memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Ayrıca hastalar, ağrı yönünden birbirlerinden aldıkları olumsuz geri bildirimler ile diz protezi ameliyatı olmaktan kaçmaktadırlar. Ameliyat sonrası dönemdeki hissedilen ağrı ve bunun yönetimi diz protezi ameliyatlarının başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri olmaya devam etmektedir. Güncel literatür ameliyat esnası opioid tüketimini azaltmak için multi-modal ağrı kontrolü yaklaşımı üzerine odaklanmıştır. Multi-modal ağrı kontrolü yaklaşımı, ameliyat esnası yara çevresine uygulanan lokal anestezik maddeler ile sinir bloklarının kombinasyonunu içermektedir. Ameliyat sonrasında iyi kontrol edilmiş ağrı, erken fonksiyonel iyileşme ve hasta memnuniyeti ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde ağrıyı azaltmak, erken rehabilitasyona başlamak, bağımsız ambulasyonu sağlamak temel hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için her hasta multi-disipliner yaklaşım içinde ele alınmalı ve multi-modal ağrı kontrolü ile birlikte hastaya özel rehabilitasyon programları uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : total diz protezi; ağrı kontrolü; fizik tedavi; rehabilitasyon